Vstupujeme do čtvrtého roku existence oddílu.

28.12.2015 13:45

Zdá se to už téměř dávno, ale rok 2016 bude teprve čtvrtým rokem existence oddílu Badminton VK Aš. Dle dosažených výsledků se zdá, že ašský badminton působí na scéně mnohem déle, ale bude to skutečně teprve čtvrtý rok. 

 

Vyjmenovávat všechny dosažené úspěchy za 3 roky nebudu. Všichni je znáte. Badminton VK Aš si za krátkou dobu vybudoval respekt díky skvělým výsledkům mládeže, organizací turnajů i vhodně zvolenou marketingovou strategií. Naši činnost podporuje město Aš a Karlovarský kraj díky grantovým systémům. Vedle toho si ceníme vynikající spolupráce s firmou Petainer s.r.o., Algon plus, Ašské služby, Ašské lesy, Heunisch, ZDM. Bez podpory uvedených firem bychom zdaleka nemohli dosáhnout nezpochybnitelných úspěchů. 

Všem jmenovaným děkujeme za přízeň a podporu. 

 

Již druhým rokem provozujeme badmintonovou akademii společně se ZŠaMŠ Okružní. Mezi žáky 2.-5.tříd jsou hodiny strávené s badmintonem velmi oblíbené a věřím, že to tak zůstane i nadále. S paní ředitelkou Mgr.Jiřinou Červenkovou jsme se i pro další období domluvili na spolupráci. 

Nerad bych ve výčtu poděkování zapomněl také na našeho nejbližšího partnera - volejbalový oddíl, vedený Karlem Školou. Stejně tak chci poděkovat statutárnímu zástupci VK Aš Ing.Milanu Richterovi. Věřím, že naše spolupráce bude pokračovat i nadále.

 

V roce 2015 jsme zvládli zorganizovat dvoudenní mezinárodní turnaj a jsem přesvědčen, že jsme obstáli na výtečnou. V roce 2016 nás v tomto směru čekají nové výzvy. Kromě II.ročníku mezinárodního turnaje nás čeká organizace turnaje nejvyšší výkonnostní kategorie mládeže. V únoru budeme pořádat celostátní Grand Prix A mladších žáků a v květnu Grand Prix A starších žáků. Bude nutné zajistit odpovídající podmínky pro hráče, trenéry, rozhodčí a další doprovod. V únoru a květnu se do Aše sjedou nejlepší badmintonisté Česka v uvedených věkových kategoriích, pro něž je nutné zajistit ubytování a stravování. 

Nepochybuji o tom, že vše zdárně zvládneme. Aktivní pomoc a zapojení rodičů do organizace podobných akcí je nepostradatelná. Současně nedocenitelná. Bez pomoci desítek nejmenovaných dobrovolníků z řad mládeže a rodičů bychom se do podobných akcí vůbec nemohli pouštět.  Věřím, že se nám dělnou atmosféru v klubu podaří udržet dlouhodobě. Všem patří obrovské díky!

 

Věřím, že také v roce 2016 ašská badmintonová mládež vybojuje další badmintonové úspěchy a že z hodin strávených s badmintonem bude mít radost a potěšení. Za trenéry a realizační tým mohu slíbit, že pro to učiníme vše. 

 

Jménem vedení oddílu, přeji všem členům, rodičům a příznivcům hodně spokojenosti, zdraví, a také mnoho osobního a rodinného štěstí v roce 2016! 

Vítězslav Kokoř, předseda oddílu