Program schůzky oddílu Badminton VK Aš v pátek 20.12. od 19h ve sportovní hale

04.12.2013 10:25

Program schůzky oddílu Badminton VK Aš

  1. Zahájení
  2. Zhodnocení činnosti uplynulé sezóny
  3. Vyhodnocení práce s mládeží
  4. Volba vedení 
  5. Rozpočet na rok 2014
  6. Založení ašské badmintonové akademie
  7. Volná diskuse (rozhodnutí o společném působení s volejbalovým oddílem nebo vznik nového badmintonového subjektu)
  8. Závěr