Pár informací pro rodiče ašské badmintonové mládeže

30.10.2014 14:23
 
V říjnu roku 2012 vznikl ašský badmintonový oddíl. Vznikl jako oddíl Volejbalového klubu Aš. Badminton v Aši totiž nejdříve hráli volejbalisté. Postupně jsme začali s výchovou mládeže. 
 
Na úplném začátku jsme objížděli turnaje s 5 dětmi. Pavel Kokoř, Štěpán Tichý, Josef Bendík, Nicole Müllerová a Jan Mátl. To jsou jména prvních mladých hráčů ašského badmintonového oddílu. 
 
Po dvou letech činnosti máme v oddílu 70 dětí. Mládež je rozdělena do dvou skupin. Základní a Soutěžní.
Základní skupinu trénuje Jitka Seifrtová a Zdeňka Rajtmajerová. Soutěžní skupinu vede Vítězslav Kokoř a Tomáš Plinta.
V trenérské záloze máme Libora Tichého a instruktory Vláďu Peku, Dana Kubánka a Terezu Mátlovou.
 
Vysoký počet členů mládeže jsme dosáhli díky badmintonové akademii. Tohle přesně byl náš cíl, když jsme před rokem projekt badmintonové akademie zakládali. 
Jak jsem již uvedl, mládež trénujeme v  Základní a Soutěžní skupině. V Základní skupině se děti učí základům badmintonového sportu. Talentované děti jsou po čase přeřazeni do Soutěžní skupiny za předem stanovených přísných podmínek.
Neděste se slovem přísných. Uvedl jsem to záměrně. Jsme sportovní oddíl a hlavním smyslem náplně jeho činnosti je uspět v tomto sportu v konkurenci ostatních badmintonových oddílů v ČR.    
 
Podmínky zařazení do soutěžní skupiny jsou následující:
1. předpoklady pro výkonnostní růst
2. ochota tvrdě trénovat
3. disciplína
4. ochota pomoct na tréninku slabším hráčům
5. účast na tréninku 3x týdně a víkendy účast na turnajích
6. pravidelná účast na soutěžích Grand Prix 
7. aktivní podpora ze strany rodičů
 
O zařazení hráče do Soutěžní skupiny rozhoduje Trenérská rada oddílu. 
Náš oddíl chce dát navíc možnost a prostor všem dětem, které badminton baví. Byť nemají takový talent, nebo se mu z různých důvodů nemohou věnovat intenzivněji. Takové hráče v oddílu chceme, jsou pro nás důležití a také se jim od nás dostane stejné podpory a služeb jako hráčům v Soutěžní skupině. Ze zkušeností vím, že z těchto hráčů se v budoucnu stanou skvělí organizátoři turnajů, rozhodčí, trenéři nebo funkcionáři. Také ze Základní skupiny si vybereme hráče, kteří se budou zúčastňovat turnajů Grand Prix. Pro ostatní děti Základní skupiny budeme vyhledávat turnaje a také je organizovat.
 
Obě tréninkové skupiny jsou pro náš oddíl stejně hodnotné a důležité!
 
Žádná nemá přednost před druhou a hráči v obou skupinách jsou si rovnocení. Podobně tak trenéři v obou skupinách mají stejnou kvalifikaci i odbornost. Všichni trenéři mají schopnosti odborně a kvalifikovaně řídit jakoukoliv skupinu. 
 
Našim prvořadým zájmem je, aby se děti naučily badmintonovým dovednostem, vzorně reprezentovaly město Aš, oddíl, sebe, rodiče, ale především, aby je činnost v našem oddílu bavila. Na konci roku uspořádáme oddílový den, kam pozveme i rodiče, protože máme zájem také o příjemný klubový společenský život.             
Aktuální informace o životě našeho oddílu najdete částečně na těchto stránkách, které ale slouží především k prezentaci oddílu. Nejvíce se dozvíte ve Facebookové skupině, která je utajená a nikdo kromě členů oddílu se do ní nedostane. Zde můžete i volně diskotuvat, ptát se, apod. 
 
Jménem všech činovníků a trenérů badmintonového oddílu Vám rodičům přeji, aby se Vašim dětem v oddílu líbilo a aby se badminton stal důležitou součástí jejich sportovního života.                        
 
Vítězslav Kokoř, předseda oddílu