Letní sportovní kemp 2020

28.08.2020 18:47

Jako každý rok, také letos se na konci srpna konalo letní oddílové soustředění. 

Po dlouhé přestávce se konečně zájemci o soutěžní badminton sešli v ašské hale. Celkem 18 účastníků, včetně tří trenérů, ladilo formu pro druhou polovinu sezóny. 

Všichni účastníci projevili odhodlání se zlepšovat. Zdaleka se nepodařilo vypilovat některé technické nedostatky, ale důležitá byla motivace všech hráčů se zlepšovat.

Kamarádská atmosféra mezi účastníky, dobrodružné bicyklové přesuny na stravování i večerní zajímavé soutěže přispěli ke stmelení party účastníků, která se dlouho neviděla. 

Nyní se již všichni těší na první turnaje, které prověří, jak na tom ašští hráčí ve zvláštní coronavirové sezóně jsou. 

Poděkování patří všem účastníkům za  vzorný přístup k jednotlivým tréninkovým blokům, které rozhodně nebyly snadné. Technicky i kondičně. 

O náročnosti soustředění svědčilo zhoršování sestupu ze schodů ašské haly. Poslední den kempu mladí hráči sestupovali schody podobně, jako starší senioři. Bez zábradlí, by to byl problém. 

Děkujeme naší badmintonové mamince, Janě Kaššové,  za každodenní přípravu snídaňových švédských stolů. Také děkujeme za rolády a koláče od rodičů. 

 

Vítězslav Kokoř