Badminton VK Aš se dohodl na spolupráci s MěDDM Sluníčko. Společně se budeme věnovat pohybové přípravě předškolních dětí.

10.08.2019 19:57

Kladná odezva a pozitivní zkušenosti spolupráce s místními základními školami v projektu školní badmintonové akademie, přiměla náš oddíl podílet se na projektu také pro předškolní děti. 

Společně s MěDDM Sluníčko se náš oddíl bude věnovat dětem ve věku od 3 - 6 let. Půjde především o rozvoj pohybových, motorických i koordinančních schopností přeškolních dětí, které jsou důležité pro další aktivitu ve většině sportovních odvětví. 

Předškolní děti se v rámci projektu seznámí s badmintonem. Samozřejmě budeme rádi, když u tohoto sportu zůstanou, ale získají také všeobecnou průpravu pro jiné sporty. 

Kroužek se bude konat každý čtvrtek od 15.30 - 17.00 hod. ve sportovní hale v ulici Gustava Geipela. Termín zahájení včas oznámíme. 

Přihlášky je možné posílat již nyní na adresu info@badmintonvkas.cz nebo počkat na webovou výzvu MěDDM Sluníčko.